header.jpg

Moderní obrábění

šetrné k pracovníkům a životnímu prostředí

logo-total.png logo-sand.png logo-skf.png logo-vsb.png
folia-round-image.jpg

Obráběcí operace je dnes možné provádět s využitím kapalin na bázi biologických zdrojů, které jsou díky svým vynikajícím vlastnostem šetrnější k životnímu prostředí i zdraví zaměstnanců obsluhy. Cílem našeho vzdělávacího programu je seznámit Vás s novinkami v oblasti zpracování kovů, jejichž aplikace zvýší efektivitu kovoobráběcích operací a zlepší podmínky na pracovištích. Již žádný nepříjemný zápach, znečištění či podrážděná pokožka ...

Vzdělávací program zahrnuje následující kurzy:

PŘEHLED KURZŮ

Seminář I

TotalEnergies

Biopolymerní obráběcí kapaliny

Ekologické rešení pro výrobu
Jak to funguje
Přínosy oproti konvenčním kapalinám
Ukázky z praxe

VŠB

Integrita povrchu součástí

Hodnocení kvality povrchu
Strukturní a fyzikálně-chemické změny materiálu

středa 19.5.
13:00 - 14:00

Více informací 

Seminář II

TotalEnergies

Bezbiocidní kapaliny pro bezpečí operátorů

Představení inovativních kapalin
Eliminace alergií a podráždění pokožky

Sandvik

Digital machining

Řešení pro plánování založená na znalostech
Řešení pro obrábění na základě dat.

středa 26.5.
13:00 - 14:00

Více informací 

Seminář III

TotalEnergies

Biodegradabilní řezné oleje

Možnosti v oboru BIO řezných olejů
Jakým způsobem zvyšují výkon a spoří náklady na výrobu

Sandvik

Novinky v obráběcích nástrojích

Vývoj řezných materiálu v soustružení
Monolitní nástroje
Přesné chlazení

středa 2.6.
13:00 - 14:00

Více informací 

Seminář IV

TotalEnergies

Zkušenosti z provozu

Představení společnosti
Zákazníkovy zkušenosti s BIO kapalinami

SKF

Přínosy vibrační diagnostiky na obráběcích strojích

Aplikace vibracní diagnostiky
Odhalování poruch
vysokootáckových vreten

středa 9.6. 
13:00-14:15

Více informací 

Seminář V

TotalEnergies

Péče o kapaliny

Jak ovlivnit životnost kapaliny
Zajištění zdraví pracovníků
Tipy pro správné zacházení

SKF

Ložiska v obráběcích strojích

Moderní možnosti
v odvetví ložisek pro CNC stroje

středa 16.6.
13:00-14:15

Více informací 

Seminář I

Biopolymerní obráběcí kapaliny

Nová generace kapalin z biologických zdrojů přináší zásadní změnu ve způsobu obrábění a především pracovních podmínkách. Ukážeme Vám, jak tyto technologie pracují, jaké mají technologické přínosy, proč jsou bezpečnější pro obsluhu strojů a jak ovlivňují pracovní prostředí.


Hodnocení integrity povrchu součástí po obrábění a 3D tisku

Představení možností hodnocení kvality povrchu po obrábění a 3D tisku ve vztahu k funkčním požadavkům součástí. Integritou povrchu je označován soubor charakteristik topografie povrchu (mikrogeometrické a makrogeometrické), strukturních a fyzikálně-chemických změn materiálu, zpevnění povrchu, zbytkových napětí v povrchových a podpovrchových vrstvách.

Přednášející

Ing. Jakub Grunt

TotalEnergies

prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. VŠB

VŠB

Seminář II

Bezbiocidní kapaliny pro bezpečí operátorů

Obráběcí kapaliny bez obsahu biocidní aditivace zajišťují bezpečnost operátorů obráběcích stroju, kteří jsou s obráběcími kapalinami v přímém každodenním kontaktu. U standardních kapalin proto často dochází k podráždění pokožky nebo vzniku alergií právě v důsledku nebezpečných aditiv.
Bezbiocidní kapaliny navíc nabízí ještě vyšší odolnost proti bakteriím a plísním a to díky použití nových speciálních aditiv tvořených pouze bezpečnými molekulami.


Digital machining

Představení technologií pro inteligentní výrobu s aplikací předností průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Budou představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění společnosti Sandvik Coromant.

Přednášející

Ing. Jakub Grunt

TotalEnergies

Rudolf Antl

Sandvik

Seminář III

Biodegradabilní řezné oleje

Biodegradabilní řezné oleje přináší alternativu oproti konvenčním řezným olejům s přínosy z hlediska ekologie a bezpečnosti. Tyto kapaliny neškodí zdraví, lépe chrání před vznícením par, nedráždí pokožku, jsou bez zápachu a zanechávají pracovní prostředí čistší. Navíc zásadně prodloužují životnost nástrojů a nabízí tak i ekonomické přínosy.


Novinky v obráběcích nástrojích

Předmětem přednášky budou vývojové trendy v obráběcích řezných nástrojích od společnosti Sandvik Coromant. Pozornost bude věnována vývoji řezných materiálů, systémům povlakování, konstrukcím moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav aj.

Přednášející

Ing. Jakub Grunt

TotalEnergies

Václav Kalista

Sandvik

Seminář IV

Zkušenosti z provozu

Společnost Kovosvit-MAS používá ve svém provoze kapalinu Folia G 5000 již déle než 2 roky a seznámí nás tak se svou zkušenosti a porovnáním oproti předchozím řešení.


Vibrační diagnostika obráběcích strojů

Online vibrační diagnostika je přínosný nástroj pro zvýšení provozní spolehlivosti obráběcích strojů. Přidaná hodnota monitorování obráběcích vřeten či lineárních vedení vede možnostem zachycení poškození ložiska ještě před jeho havárií, což výrazně napomáho k plánování údržby a snížení celkových nákladů na údržbu. Odhalit jde navíc i možnosti špatné montáže vřeten, problémy s uvolěním nástrojů v upínací čísti stroje nebo tzv. Crash. Tohle všechno dohromady dává komplexní náhled na technický stav stroje, což je velmi užitečné, jak pro údržbu, tak pro výrobu. 

Přednášející

Ing. Jakub Grunt

TotalEnergies

Ladislav Chalánek, Remote diagnostics specialist

SKF

Seminář V

Péče o kapaliny

Obráběcí kapaliny bez obsahu biocidní aditivace zajišťují bezpečnost operátorů obráběcích stroju, kteří jsou s obráběcími kapalinami v přímém každodenním kontaktu. U Správná péče o obráběcí kapaliny je to stěžejní pro zajištění zdraví pracovníků, prodloužení životnosti emulzní náplně a zajištění dlouhé životnosti obráběcích strojů.
Ukážeme vám naše tipy a doporučení vyplývající z nespočtu zkušeností.


Ložiska v obráběcích strojích

Vysoce přesná ložiska vyžadují speciální přístup k řešení mazání než běžné průmyslové aplikace, což se odráží v požadavcích na plastická maziva a i v systémech určených pro mazání olejem. V jednotlivých částech si představíme požadavky a specifika mazání plastickými mazivy, možnosti domazávání a postupně přejdeme k systémům pro přesné dávkování oleje, které SKF nabízí.

Přednášející

Ing. Jakub Grunt

TotalEnergies

Jan Zavrtálek, Application Engineer

SKF

REGISTRACE DO KURZU

Formulář

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

DOTAZ KE KURZU

Formulář

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

resizer-video.png